O nas

Wychodząc naprzeciw wymaganiom akademickim w zakresie kształcenia z przedmiotu „Technologia informacyjna”, Zakład stosuje i upowszechnia rozwiązania i metody przyswajania wiedzy technologicznej. Zakres jej wytyczają nie tylko wiedza typowo informatyczna (dotycząca np. programowania, tworzenia baz danych) ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, niezbędne każdemu absolwentowi Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. 

Kontakt

dr Tatiana Walkowiak 
e-mail: tania@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Pracownia Propedeutyki Informatyki,

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,